Skip to main content

Thanh toán định kỳ

LienVietPostBank sẽ ghi nhớ và thực hiện thay cho Quý Doanh nghiệp các nhu cầu "Thanh toán thường xuyên theo định kỳ".

Đặc điểm và tiện ích

  • Cung ứng dịch vụ thanh toán cho Doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán theo định kỳ.
  • Phục vụ nhu cầu thanh toán đa tiền tệ.
  • An toàn, tiện lợi, chính xác, kịp thời.
  • Phí dịch vụ phù hợp với nhu cầu và số lượng các khoản thanh toán.

Đối tượng

Quý Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi thanh toán tại các Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch của LienVietpostBank trên toàn quốc.

Biểu phí

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Thủ tục

Ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ thanh toán theo định kỳ với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.