Skip to main content

Chuyển tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ, trả nợ vay...

Đây là phương thức thanh toán theo đó LienVietPostBank sẽ thực hiện theo lệnh của Quý khách hàng (người yêu cầu chuyển tiền), chuyển tiền cho đối tác nước ngoài thanh toán tiền hàng hóa xuất nhập khẩu, đầu tư, tiền vay, phí dịch vụ… trên cơ sở Quý khách hàng xuất trình bộ chứng từ phù hợp.

Tiện ích
  • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.
  • Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào tới nhiều quốc gia khác nhau.
  • Quý khách hàng được tư vấn lựa chọn ngân hàng nước ngoài phù hợp LienVietPostBank có mang lưới quan hệ đại lý trên toàn cầu.
  • Chi phí dịch vụ thấp. (Xem Biểu phí).
  • Quý khách có thể lựạ chọn loại phí theo nhu cầu: phí chuyển tiền do người chuyển tiền chịu hoàn toàn (OUR/OUR FULL NO DEDUCT), hoặc phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu hoàn toàn (BEN), hoặc phí chuyển tiền mỗi bên chịu một phần (SHA).
  • Sử dụng phương thức chuyển tiền khách hàng tận dụng được nguồn vốn của bên nước ngoài trong trường hợp thanh toán trả sau.
  • Sử dụng phương thức chuyển tiền khách hàng có thể thỏa thuận được giá cả hàng hóa dịch vụ thấp hơn so với hình thức thanh toán khác.
Biểu phí
Hồ sơ thủ tục
- Điền và ký vào Lệnh chuyển tiền gốc theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
- Xuất trình chứng từ để xác thực mục đích chuyển tiền theo yêu cầu của chế độ quản lý ngoại hối hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kênh phân phối
Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.