Skip to main content

Nhờ thu séc

Quý khách là các doanh nghiệp được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng séc? LienVietBank cung cấp dịch vụ "Nhờ thu séc" do một ngân hàng ở nước ngoài ký phát.

Tiện ích

  • Quý khách được cập nhật tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.
  • Séc được gửi thẳng tới ngân hàng nhờ thu.
  • Séc được thanh toán một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Biểu phí

Theo Biểu phí hiện hành của LienVietBank.

Hồ sơ/Thủ tục

  • Khách hàng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ Chi nhánh nào của LienVietBank.
  • Điền đầy đủ thông tin vào Giấy yêu cầu gửi nhờ thu séc theo mẫu của LienVietBank.
  • Khách hàng xuất trình tờ séc gốc và ký hậu vào đằng sau tờ séc.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.