Skip to main content

Dịch vụ chuyển nhượng L/C

  • LienVietPostBank thực hiện chuyển nhượng L/C theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất. Người hưởng lợi thứ nhất có thể yêu cầu chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C.
  • LienVietPostBank thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ 2.
  • LienVietPostBank tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán.

Khách hàng

 Dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp làm trung gian môi giới xuất nhập khẩu 

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

  • Người hưởng lợi thứ hai sẽ được đảm bảo thanh toán, có quyền yêu cầu NH được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán;
  • Người hưởng lợi thứ nhất có thể cung cấp phương tiện đảm bảo cho người hưởng lợi thứ 2 mà không cần phải sử dụng hạn mức tín dụng tại LienVietPostBank.

Để sử dụng sản phẩm

  • Khách hàng yêu cầu ngân hàng phát hành L/C cho phép chuyển nhượng và không có điều khoản nào làm cho L/C không thể chuyển nhượng; L/C quy định LienVietPostBank là NH chuyển nhượng hoặc NH chỉ định;
  • Người hưởng lợi thứ nhất có thể chuyển nhượng cho 1 hoặc nhiều người hưởng lợi thứ 2. Nếu L/C không cho phép giao hàng từng phần, người hưởng lợi thứ nhất chỉ được chuyển nhượng cho tối đa 1 người hưởng lợi thứ hai;
  • Người hưởng lợi thứ 2 không được chuyển nhượng cho người hưởng lợi tiếp theo.

Biếu phí áp dụng

Theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.