Skip to main content

Dịch vụ chiết khấu truy đòi

 LienVietPostBank tạm ứng tới một tỷ lệ nhất định trị giá bộ chứng từ thanh toán theo L/C hoặc nhờ thu. Nếu sau đó NH nước ngoài từ chối thanh toán cho bộ chứng từ đã được chiết khấu, Khách hàng phải hoàn trả lại số tiền đã được tạm ứng cho LienVietPostBank.

Khách hàng

 Các doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức thanh toán trả chậm nhưng có nhu cầu nhận được nguồn vốn sớm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Khách hàng được thanh toán trước thời hạn quy định của L/C hoặc trước khi yêu cầu nhờ thu được thanh toán, nhờ đó đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh, tăng độ thanh khoản của bộ chứng từ, chủ động được luồng tiền trong hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, Khách hàng có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình bằng cách cấp tín dụng cho người NK thông qua việc chấp nhận thanh toán trả chậm.

Để sử dụng sản phẩm

Khách hàng cần có yêu cầu chiết khấu truy đòi bằng văn bản (theo mẫu của LienVietPostBank) và đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
  • Bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của LC, luật áp dụng và các tập quán, thông lệ quốc tế;
  • Toàn bộ vận đơn gốc được xuất trình qua LienVietPostBank hoặc được lập theo lệnh của LienVietPostBank (trường hợp chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu);

Biếu phí áp dụng

Theo thỏa thuận

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.