Skip to main content

Phát hành thư tín dụng dự phòng

Là cam kết của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt với Bên thụ hưởng "Thư tín dụng dự phòng" về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Khách hàng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt trong trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.

Tiện ích

  • Gia tăng sự tin cậy của đối tác
  • Tư vấn miễn phí cho Khách hàng
  • Thủ tục đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin giao dịch

Biểu phí

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Hồ sơ/Thủ tục

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ tài chính
  • Hồ sơ tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ liên quan đến khoản bảo lãnh

Các hình thức đảm bảo

Căn cứ vào đặc điểm của tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực chuyên môn, khả năng tài chính và uy tín của Khách hàng, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt và Khách hàng thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với bên bảo lãnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.

  • Các biện pháp bảo đảm bằng tài sản: ký quỹ, cầm cố, thế chấp và các biện pháp bảo đảm bằng tài sản khác
  • Bảo lãnh của bên thứ ba

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.