Skip to main content

Dịch vụ thu thuế, phí Hải quan

Là dịch vụ Ngân hàng phối hợp với Tổng Cục Hải quan (TCHQ) tiến hành thu thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan hải quan (thu nộp tiền thuế); kê khai thu nộp tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác của cơ quan quản lý kết nối qua một cửa quốc gia (thu nộp tiền phí);.

Đối tượng

Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phát sinh nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu.

Tiện ích

  • Hình thức thanh toán đa dạng:
    • Nộp thuế trực tiếp tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
    • Nộp thuế điện tử 24/7 thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan  vào bất cứ thời điểm nào tại bất kỳ địa điểm nào. Link cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login
  • Dữ liệu nộp thuế của Khách hàng tại LienVietPostBank được kết nối trực tiếp với hệ thống của Tổng cục Hải Quan đảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng một cách chính xác, nhanh chóng.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí, tối đa hóa hiệu quả cho Doanh nghiệp

Hồ sơ 

  Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.