Skip to main content

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Dịch vụ phát hành "Bảo lãnh thực hiện hợp đồng" của Ngân hàng Liên Việt giúp Quý Doanh nghiệp bảo đảm với Bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng đã ký kết.

Tiện ích

  • Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản.
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh gọn.
  • Mức ký quỹ hợp lý, phù hợp với năng lực và nhu cầu về vốn của Quý Doanh nghiệp.
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt.
  • Tư vấn các dịch vụ Ngân hàng đi kèm để tối ưu hóa giao dịch của Quý Doanh nghiệp.

Hồ sơ

Hồ sơ pháp lý (cho lần giao dịch đầu tiên).
- Hồ sơ tài chính (với mức ký quỹ dưới 100%).
- Hồ sơ bảo lãnh:
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh (theo mẫu của LienVietBank).
Hợp đồng kinh tế.
Thông báo trúng thầu và hồ sơ mời thầu (trong trường hợp chưa ký kết hợp đồng kinh tế).
Mẫu thư bảo lãnh của đối tác (nếu có).
Hồ sơ tài sản đảm bảo.
Hồ sơ chứng minh lịch sử và năng lực hoạt động.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.