Skip to main content

Bảo lãnh thanh toán

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được Ngân hàng Liên Việt bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán của Quý Doanh nghiệp theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh?
Ngân hàng Liên Việt sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý Doanh nghiệp một cách tốt nhất thông qua dịch vụ “Bảo lãnh thanh toán”.

Tiện ích

  • Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản.
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh gọn.
  • Mức ký quỹ hợp lý, phù hợp với năng lực và nhu cầu về vốn của Quý Doanh nghiệp.
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt.
  • Tư vấn các dịch vụ Ngân hàng đi kèm để tối ưu hóa giao dịch của Quý Doanh nghiệp.

Hồ sơ

Hồ sơ pháp lý (cho lần giao dịch đầu tiên).
Hồ sơ tài chính (với mức ký quỹ dưới 100%).
- Hồ sơ bảo lãnh:
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh (theo mẫu của LienVietBank).
Hợp đồng kinh tế.
Mẫu thư bảo lãnh của đối tác (nếu có).
Các chứng từ liên quan khác (nếu có).
Hồ sơ tài sản đảm bảo
Hồ sơ chứng minh lịch sử và năng lực hoạt động

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.