Skip to main content

Cho vay mua bảo hiểm nhân thọ

Sản phẩm Cho vay mua bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm cho vay dành cho Khách hàng cá nhân  có nhu cầu vay vốn mua bảo hiểm nhân thọ

Đối tượng áp dụng

 Là các Khách hàng đang có khoản vay tại LienVietPostBank hoặc phát sinh khoản vay mới tại LienVietPostBank.

Tiện ích sản phẩm 

 • Khách hàng có thể vay vốn để mua bảo hiểm nhân thọ khi Khách hàng  đang có khoản vay tại LienVietPostBank hoặc phát sinh khoản vay mới tại LienVietPostBank;
 • Khách hàng không cần phải bổ sung thêm tài sản bảo đảm;
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập đơn giản ;
 • Lãi suất cho vay ưu đãi.

Đặc điểm

 • Số tiền giải ngân hàng năm không vượt quá số tiền phí bảo hiểm hàng năm, đồng thời không vượt quá giới hạn sau
  • Tối đa 10 triệu đồng trường hợp đóng phí năm đầu;
  • Tối đa 10 triệu đồng trường hợp đóng phí các năm tiếp theo và không vượt quá số tiền đã trả của năm trước liền kề năm đóng phí.
 • Thời hạn cho vay: Không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay hiện hữu của Khách hàng tại LPB/khoản vay mới.
 • Tài sản bảo đảm: 
  • Cấp tín dụng có Tài sản bảo đảm là chính tài sản bảo đảm của khoản vay hiện hữu/khoản vay mới trong trường hợp khoản vay hiện hữu/khoản vay mới có TSBĐ;
  • Cấp tín dụng không TSBĐ trong trường hợp khoản vay hiện hữu/khoản vay mới không có TSBĐ.
 • Giải ngân chuyển khoản thanh toán trực tiếp cho Công ty bảo hiểm.
 • Gốc, lãi trả đều định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc kỳ hạn khác nhưng tối đa không quá 06 tháng/kỳ.

QUY TRÌNH THỦ TỤC

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LienVietPostBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn.
 • Bước 2: LienVietPostBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân.

Liên hệ

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dich Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc.