Skip to main content

Tín dụng

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay nhóm nhà đất

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay nhóm nhà đất

Tín Dụng Mắc-ca

Tín Dụng Mắc-ca

Cho vay tiêu dùng không TSBĐ - Cán bộ, Công chức, Viên chức

Cho vay tiêu dùng không TSBĐ - Cán bộ, Công chức, Viên chức

Chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác

Chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác

Quý Khách có nhu cầu sử dụng vốn ngay nhưng Giấy tờ có giá (GTCG) của Quý Khách chưa đến hạn thanh toán, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ đáp ứng nhu cầu vốn của Quý Khách thông qua hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác.

Tín dụng hưu trí

Tín dụng hưu trí

Là sản phẩm dành riêng cho Khách hàng hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt

Gói Tài khoản lưỡng tính - Thấu chi KHCN

Gói Tài khoản lưỡng tính - Thấu chi KHCN

Cho vay xây, sửa chữa nhà

Cho vay xây, sửa chữa nhà

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân/ Chủ Hộ kinh doanh/Chủ hộ gia đình vay để trang trải các chi phí xây dựng/ sửa chữa nhà

Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

Vẫn hưởng lãi suất cao trong khi tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng

Cho vay sản xuất Kinh doanh Chợ

Cho vay sản xuất Kinh doanh Chợ

Quý khách đang cần bổ sung kinh doanh chợ?
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trân trọng giới thiệu sản phẩm Cho vay kinh doanh Chợ.

LienVietPostBank triển khai chương trình ưu đãi cho vay ngắn hạn “Hành Trình Tiếp Vốn”

LienVietPostBank triển khai chương trình ưu đãi cho vay ngắn hạn “Hành Trình Tiếp Vốn”

Với mong muốn đồng hành hỗ trợ Quý khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, LienVietPostBank chính thức ra mắt chương trình “Hành trình tiếp vốn” với LÃI SUẤT DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỈ TỪ 6,5%/NĂM