Skip to main content

Tiết kiệm bảo toàn

 “Tiết kiệm bảo toàn” của LienVietpostBank phục vụ các Khách hàng là Cá nhân theo đó Khách hàng được hưởng mức lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng trên tài khoản luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm

Đối tượng

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có đủ điều kiện gửi tiền tiết kiệm theo quy định hiện hành của Pháp luật và LienVietPostBank.

Đặc điểm

  • Loại tiền áp dụng: VND
  • Số dư tối thiểu: 5.000.000 VNĐ
  • Kỳ hạn áp dụng: Từ 12 tháng đến 60 tháng
  • Hình thức trả lãi: Tiền lãi của số tiết kiệm được trả lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày thực tế khách hàng tất toán Sổ tiết kiệm bảo  toàn

Tiện ích

  • Khách hàng được hưởng lãi suất tối ưu trước những biến động điều chỉnh lãi suất với cam kết lãi suất áp dụng trên tài khoản luôn bằng hoặc cao hơn lãi suất tại thời điểm mở tài khoản tiết kiệm
  • Thủ tục nhanh gọn, tiện lợi.

Danh mục hồ sơ

  • CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.
  • Các giấy tờ khác theo quy định của LienVietPostBank.
  • Mẫu "Giấy gửi tiền tiết kiệm".

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.