Skip to main content

Chuyển tiền trợ cấp cho người thân ở nước ngoài

 Đối tượng chuyển tiền

  • Công dân Việt Nam có người thân đang sinh sống ở nước ngoài. 

 Lợi ích

  • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.
  • Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào (135 loại ngoại tệ) tới nhiều quốc gia khác nhau.
  • Quý khách hàng được tư vấn lựa chọn ngân hàng nước ngoài phù hợp LienVietPostBank có mang lưới quan hệ đại lý trên toàn cầu để đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
  • Chi phí dịch vụ thấp: Xem Biểu phí.
  • Quý khách có thể lựạ chọn loại phí theo nhu cầu: phí chuyển tiền do người chuyển tiền chịu hoàn toàn (OUR/OUR FULL NO DEDUCT), hoặc phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu hoàn toàn (BEN), hoặc phí chuyển tiền mỗi bên chịu một phần (SHA).
Số tiền được chuyển 

  • 7,000 USD/người/năm.Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào (135 loại ngoại tệ) tới nhiều quốc gia khác nhau.
Hồ sơ thủ tục
  • Điền và ký vào Giấy đề nghị, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài (bản gốc) theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
  • Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài (Passport do phía nước ngoài cấp, hoặc visa du lịch/công tác/chữa bệnh …có thời hạn trên 1 năm, hoặc Thẻ cư trú hoặc Giấy nhập tịch hoặc các giấy tờ có tính chất tương tự…).
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người chuyển và người hưởng trợ cấp (giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy xác nhận của cơ quan chức năng…).