Skip to main content

Chuyển tiền khác

Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới, LienVietPostBank sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của Quý khách hàng đến bất cứ nơi nào cho các mục đích hợp pháp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sau:

- Chi cho việc chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân.
- Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
- Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài.
- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài.
- Các mục đích chuyển tiền hợp pháp theo quy định của NHNN...


 Lợi ích

 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.
 • Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào tới nhiều quốc gia khác nhau.

 • Quý khách hàng được tư vấn lựa chọn ngân hàng nước ngoài phù hợp LienVietPostBank có mang lưới quan hệ đại lý trên toàn cầu để đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
 • Chi phí dịch vụ thấp: Xem Biểu phí.
 • Quý khách có thể lựạ chọn loại phí theo nhu cầu: phí chuyển tiền do người chuyển tiền chịu hoàn toàn (OUR/OUR FULL NO DEDUCT), hoặc phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu hoàn toàn (BEN), hoặc phí chuyển tiền mỗi bên chịu một phần (SHA).
Hồ sơ thủ tục

 • Chuyển tiền cho thân nhân ở nước ngoài: 
  - Điền và ký vào Giấy đề nghị, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài (bản gốc) theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
  - Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền. 
  - Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
  - CMND/hộ chiếu (bản chính, còn hiệu lực).
 • Chuyển tiền cho bản thân:
  - Điền và ký vào Giấy đề nghị, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài (bản gốc) theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
  - Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.
  - CMND/hộ chiếu (bản chính, còn hiệu lực).