Skip to main content

Chuyển tiền du học

Đối tượng chuyển tiền
 • Người đi học tập ở nước ngoài.
 • Thân nhân của người đi học tập ở nước ngoài. 
 • Đơn vị tổ chức du học chuyển tiền theo ủy quyền của người đi học tập. 

 Lợi ích

 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.
 • Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào (135 loại ngoại tệ) tới nhiều quốc gia khác nhau.
 • Quý khách hàng được tư vấn lựa chọn ngân hàng nước ngoài phù hợp LienVietPostBank có mang lưới quan hệ đại lý trên toàn cầu để đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
 • Chi phí dịch vụ thấp. (Xem Biểu phí).
 • Quý khách có thể lựạ chọn loại phí theo nhu cầu: phí chuyển tiền do người chuyển tiền chịu hoàn toàn (OUR/OUR FULL NO DEDUCT), hoặc phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu hoàn toàn (BEN), hoặc phí chuyển tiền mỗi bên chịu một phần (SHA).
Số tiền được chuyển 

- Học phí và sinh hoạt phí căn cứ theo Giấy thông báo chi phí của nhà trường/Đơn vị đào tạo.
- Nếu Giấy thông báo không nêu số tiền sinh hoạt phí cụ thể, mức tối đa sinh hoạt phí được chuyển là 7.000USD/người đi học/lần, số lần chuyển sẽ được Ngân hàng xem xét. 
Hồ sơ thủ tục
 • Chuyển tiền cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài: 
 1. Điền và ký vào Giấy đề nghị, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài (bản gốc) theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
 2. Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền: Giấy thông báo chi phí của nhà trường, nếu giấy thông báo không gửi đích danh người đi học thì gửi kèm giấy tờ chứng minh bản thân đang học tập ở nước ngoài (thư chấp nhận nhập học hoặc bảng điểm hoặc thư nhận xét của nhà trường gửi cho phụ huynh hoặc thẻ sinh viên hoặc visa có thông tin trường học…)
 3. Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
 4. CMND/hộ chiếu (bản chính, còn hiệu lực)

 • Chuyển tiền cho bản thân:

 1. Điền và ký vào Giấy đề nghị, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài (bản gốc) theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
 2. Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền: Giấy thông báo chi phí của nhà trường, nếu giấy thông báo không gửi đích danh người đi học thì gửi kèm giấy tờ chứng minh bản thân đang học tập ở nước ngoài (thư chấp nhận nhập học hoặc bảng điểm hoặc thư nhận xét của nhà trường gửi cho phụ huynh hoặc thẻ sinh viên hoặc visa có thông tin trường học…
 3. CMND/hộ chiếu (bản chính, còn hiệu lực).
 4. Visa (nếu có).