Skip to main content

Chuyển tiền định cư

 Đối tượng chuyển tiền

 • Cá nhân là công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài.
 Tiện ích
 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.
 • Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào (135 loại ngoại tệ) tới nhiều quốc gia khác nhau.
 • Quý khách hàng được tư vấn lựa chọn ngân hàng nước ngoài phù hợp LienVietPostBank có mang lưới quan hệ đại lý trên toàn cầu để đảm bảo giao dịch được thực hiện nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
 • Chi phí dịch vụ thấp. (Xem Biểu phí).
 • Quý khách có thể lựạ chọn loại phí theo nhu cầu: phí chuyển tiền do người chuyển tiền chịu hoàn toàn (OUR/OUR FULL NO DEDUCT), hoặc phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu hoàn toàn (BEN), hoặc phí chuyển tiền mỗi bên chịu một phần (SHA).
Số tiền được chuyển 

 • Không hạn chế, tùy thuộc vào giá trị tài sản hợp pháp của khách hàng. 
Hồ sơ thủ tục 

 • Điền và ký vào Giấy đề nghị, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài (bản gốc) theo mẫu in sẵn của LienVietPostBank.
 • Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (chứng minh thư, hộ chiếu thể hiện thông tin quốc tịch Việt Nam hoặc các giấy tờ xác nhận quốc tịch Việt Nam của cơ quan chức năng…).
 • Giấy tờ chứng minh đã được phép định cư ở nước ngoài, gồm 1 trong những giấy tờ sau:

- Visa định cư.
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư hoặc giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài (kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật).

 • Giấy tờ chứng minh nguồn ngoại tệ hợp pháp, ví dụ 1 trong các giấy tờ sau:

- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, động sản (có công chứng).
- Hợp đồng tặng cho tài sản (có công chứng)
- Di chúc, văn bản của cơ quan có thẩm quyền v/v chia thừa kế, văn bản thỏa thuận giữa người thừa kế hợp pháp v/v chia tài sản thừa kế (có công chứng)
- Chứng từ chứng minh thù nhập hợp pháp từ hoạt động kinh doanh (báo cáo tài chính, báo cáo thuế) hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp…
- Ngoại tệ trong tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc ngoại tệ do các ngân hàng khác bán cho khách hàng (căn cứ vào xác nhận bán ngoại tệ của ngân hàng duyệt bán).
- Hợp đồng lao động hoặc văn bản chứng minh thu nhập hợp pháp từ việc trả lương, thưởng, trợ cấp, phụ cấp…