Skip to main content

Nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

LienVietPostBank tiếp nhận tiền từ nước ngoài và chuyển đến Quý khách một cách an toàn - nhanh chóng - tiện lợi. Quý khách có thể nhận tiền tại điểm giao dịch bất kỳ của LienVietPostBank trên toàn quốc và nhận tiền bằng Việt Nam Đồng hoặc ngoại tệ.

Lợi ích

  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
  • Tiền được chuyển nhanh, an toàn, chi phí thấp;
  • Có thể nhận nhiều loại ngoại tệ khác nhau;
  • Thông tin về mọi giao dịch của Khách hàng được bảo mật tuyệt đối;
  • Với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp thế giới, LienVietPostBank sẽ đáp ứng nhu cầu của Khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Để sử dụng sản phẩm

  • Để việc nhận tiền được nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, Quý Khách lưu ý thông báo cho đối tác, người chuyển tiền các thông tin của Đơn vị/người thụ hưởng cụ thể như sau:

1. Beneficiary/ Người thụ hưởng (ghi đúng tên như đã đăng ký với ngân hàng)

2. Address/ Địa chỉ: (ghi thông tin như đã đăng ký với ngân hàng)

3. Account Number/ Số tài khoản: (số tài khoản ngoại tệ của khách hàng tại LienVietPostBank)

4. Ben’s Bank/ Ngân hàng người thụ hưởng:

Swift Code: LVBKVNVX - Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank

5. Intermediary Bank/ Ngân hàng trung gian:

Swift Code: Mã Swiftcode của Ngân hàng trung gian tương ứng với loại ngoại tệ nhận về. (Chọn theo danh sách ngân hàng trung gian dưới đây).

Phí dịch vụ

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết


DANH SÁCH NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

 STT
  Tên Ngân hàng
 Loại  Ngoại tệ
SWIFT Code
1
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Australia
AUD
ANZBAU3M
2
ICBC, Guangxi, Nanning, China
CNY
ICBKCNBJGSI
3
Wells Fargo Bank N.A, London Branch, London, Great Britain
EUR
PNBPGB2L
4
J.P.Morgan AG, Frankfurt AM Main, Germany
EUR
CHASDEFX
5
Standard Chartered Bank, London, Great Britain
GBP
SCBLGB2L
6
Wells Fargo Bank N.A, New York International Branch, NY, US
USD
PNBPUS3NNYC
7
JPMorgan Chase Bank N.A, NY, US
USD
CHASUS33
8
Standard Chartered Bank New York, NY, US
USD
SCBLUS33
9
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
SGD
SCBLSG22
10
Wells Fargo Bank N.A, London Branch, London, Great Britain
CHF
PNBPGB2L
11
JPMorgan Chase Bank N.A., Tokyo Branch
JPY
CHASJPJT
12
JPMorgan Chase Bank N.A., Toronto Branch
CAD
CHASCATTCTS

Ghi chú: Từ ngày 03/02/2020, thay đổi Ngân hàng Nostro đồng EUR (Ngân hàng mới:
J.P.Morgan AG, Frankfurt AM Main, Germany thay thế cho Ngân hàng BHF Bank, Frankfurt, AM Main DE, Germany).