Skip to main content

Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

Quý khách đang cần vốn? "Quý khách vẫn muốn sở hữu Giấy tờ có giá & không muốn ảnh hưởng đến lãi thực hưởng ghi trên Giấy tờ có giá" chưa đến thời điểm đáo hạn?

Đối tượng

Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh  nghiệp có nhu cầu vay vốn.

Đặc điểm

 • Thời gian cho vay
  • Tối đa bằng thời gian hiệu lực thanh toán; hoặc thời hạn còn lại của Giấy tờ có giá, tính đến ngày đáo hạn (Đối với tiền gửi, giấy tờ có giá không tự động tái tục).
  • Tối đa theo nhu cầu của khách hàng (Đối  với tiền gửi, giầy tờ có giá tự động tái tục
 • Đồng tiền vay: VND, USD
 • Mức cho vay
  • Tối đa 100% giá trị định giá TSBĐ (nếu đồng tiền cho vay cùng loại với đồng tiền ghi trên tiền gửi, giấy tờ có giá)
  • Tối đa 95% giá trị định giá TSBĐ (nếu đồng tiền cho vay khác đồng tiền ghi trên tiền gửi, giấy tờ có giá
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

Tiện ích

 • Danh mục Giấy tờ có giá do LienVietPostBank nhận cầm cố đa dạng.
 • Đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho Khách hàng.
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh.

Điều kiện vay vốn

 • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Tự nguyện cầm cố tiền gửi, giấy tờ có giá

QUY TRÌNH THỦ TỤC

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LienVietPostBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn.
 • Bước 2: LienVietPostBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.