Skip to main content

Dịch vụ thu tiền Viettel

 "Dịch vụ thu hộ Viettel" là dịch vụ nhờ thu của LienVietPostBank cung cấp cho các đại lý và khách hàng sử dụng dịch vụ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thông qua các Chi nhánh/Phòng Giao dịch để thanh toán các khoản tiền sử dụng dịch vụ của Viettel.

Đối tượng áp dụng

Khách hàng là Cá nhân, Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Viettel.

Tiện ích sản phẩm

  • Thủ tục đơn giản, chính xác
  • Tiết kiệm thời gian
  • Đa dạng hình thức thanh toán:
    • Chuyển khoản tại quầy/ Chuyển khoản bằng Internet banking
    • Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của LienVietPostBank
  • Mạng lưới giao dịch rộng khắp

Hồ sơ cần thiết

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Liên hệ

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dich Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc.