Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục chuyển tiền nước ngoài

Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài (thanh toán chuyển tiền bằng điện)

Trả lời

Hồ sơ chuyển tiền

-       2 bản chính Lệnh chuyển tiền (theo mẫu của Ngân hàng)

-       Bản sao hoá đơn nhập khẩu

-       Bản sao hợp đồng ngoại thương

-       Bản sao hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu nhập uỷ thác)

-       Bản sao tờ khai hải quan nhập hàng (khách hàng xuất trình bản chính để Ngân hàng đối chiếu)Thủ tục thanh toán

-      Khách hàng nộp đầy đủ hồ sơ như trên cho Ngân hàng

-      Nhân viên TTQT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xác nhận số lượng ngoại tệ khách hàng cần mua để thanh toán (nếu khách hàng chưa có ngoại tệ thanh toán)

-      Khách hàng sẽ nhận được công điện thanh toán ngay trong ngày nếu tài khoản đủ số dư ngoại tệ và gửi hồ sơ hợp lệ trước 15:30. Sau thời gian trên công điện thanh toán sẽ được nhận vào sáng hôm sau