Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Thanh toán hóa đơn điện qua Internet Banking

Tôi muốn sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện trên Internet Banking thì phải đăng ký như thế nào? Phí dịch vụ là bao nhiêu?

Trả lời

Hiện tại, LienVietBank đang triển khai hình thức thanh toán hóa đơn tiền điện.
Với dịch vụ này, Quý khách có thể thực hiện thanh toán hóa đơn điện trên 3 kênh: Internet Banking, SMS Banking và Mobile Banking.
Để sử dụng được dịch vụ này trên Internet Banking, Quý khách vui lòng mang theo Thẻ và CMND đến CN/PGD bất kỳ của LienVietPostBank để đăng ký:
- Giao dịch chuyển khoản qua Internet Banking
- Sử dụng dịch vụ SMS Banking, trong đó có đăng ký các dịch vụ sau:
+ Xác thực chuyển khoản qua Internet bằng SMS
+ Nhận thông báo thay đổi số dư tự động qua SMS
Phí dch v Internet Banking, chi tiết xem ti đây: http://www.lienvietpostbank.com.vn/the-va-ngan-hang-dien-tu/bieu-phi-dich-vu