Skip to main content

Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài (thanh toán chuyển tiền bằng điện)

Tôi muốn sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện trên Internet Banking thì phải đăng ký như thế nào? Phí dịch vụ là bao nhiêu?