Skip to main content

Hồ sơ và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài (thanh toán chuyển tiền bằng điện)

Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng xuất khẩu (Letter of Credit)

Thời gian xét duyệt hồ sơ vay trong bao lâu?

Tôi muốn sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện trên Internet Banking thì phải đăng ký như thế nào? Phí dịch vụ là bao nhiêu?