Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Tiết kiệm tích lũy

 Tiết kiệm tích lũy có gì đặc biệt so với tiết kiệm thông thường?

Trả lời

 Với tiết kiệm thông thường, quý khách chỉ cần gửi tiền 1 lần vào Ngân hàng trong một khoản thời gian nhất định (1,2,3,6,9 tháng,..) để hưởng lãi. Riêng đối với tiết kiệm tích lũy, quý khách có thể tích góp nhiều khoản tiền nhỏ để có được một khoản tiền lớn hơn rất nhiều.

Ngoài tiền lãi được hưởng, tiết kiệm tích lũy còn là một sản phẩm giúp quý khách thực hiện được các mục tiêu tích lũy một cách hiệu quả. Ngoài ra, nếu so sánh về thủ tục, khi mở tiết kiệm tích lũy quý khách có thể nộp tiền nhiều lần mà không phải mở thêm sổ mới như trường hợp tiết kiệm thông thường.