Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Tiền gửi thanh toán là gì?

 Tiền gửi thanh toán là gì? Những tiện ích đặc trưng của tiền gửi thanh toán?

Trả lời

 Tiền gửi thanh toán (TGTT) là loại hình tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như: séc lĩnh tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện tử...nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh nhất của quý khách. Ngoài ra, đối với khách hàng là các tổ chức có thể sử dụng kèm dịch vụ thấu chi trên tài khoản tiền gửi thanh toán