Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Mở tài khoản Ngân hàng như thế nào?

Mình muốn lập một tài khoản Ngân hàng để chuyển và nhận tiền cho thuận tiện. Mình nên dùng dịch vụ nào của Ngân hàng nào? Yêu cầu có độ tin cậy cao và có kèm đăng ký thẻ ATM hoặc Creadit Card. Tôi là sinh viên. (Vn.zinki@gmail.com)

Trả lời

Với nhu cầu nêu trong thư, Ngân hàng xin giới thiệu Quý khách tham khảo sử dụng sản phẩm thẻ.