Skip to main content

 Tiền gửi thanh toán là gì? Những tiện ích đặc trưng của tiền gửi thanh toán?

Mình muốn lập một tài khoản Ngân hàng để chuyển và nhận tiền cho thuận tiện. Mình nên dùng dịch vụ nào của Ngân hàng nào? Yêu cầu có độ tin cậy cao và có kèm đăng ký thẻ ATM hoặc Creadit Card. Tôi là sinh viên. (Vn.zinki@gmail.com)