Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Thủ tục và phí chuyển tiền ra nước ngoài

Tôi có con hiện đang du học, Ngân hàng vui lòng cho biết thủ tục và phí áp dụng khi tôi chuyển tiền cho con ở nước ngoài?

Trả lời

Khi đến Ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền, Quý khách cần mang theo các giấy tờ sau:

  1. Bản sao CMND
  2. Bản sao hộ chiếu, visa hoặc student pass
  3. Giấy chứng minh lý do chuyển tiền như: thư chấp thuận nhận học hoặc giấy chứng minh đang học, giấy báo học phí, chi phí
  4. Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân Giấy đề nghị chuyển tiền ra nước ngoài: theo mẫu của DAB.

Phí chuyển tiền sẽ được tính như sau: 0,14%/số tiền chuyển (tối thiểu 02 USD - tối đa 50 USD) (chưa bao gồm VAT) + bưu điện phí 05 USD/lần chuyển.