Skip to main content

 Tôi có thu nhập 1.000 USD một tháng, hợp đồng lao động không thời hạn. Tôi muốn mua căn hộ 1 tỷ đồng, cần có trước bao nhiêu, lãi suất và số tiền trả mỗi tháng thế nào nếu thời hạn vay 15 năm (Huong Ngo, mailto:huongngohcm@gmail.com)?