Skip to main content
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank là Ngân hàng Thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Website: http://www.agribank.com.vn

Ngân hàng Credit Suisse

Tập đoàn Credit Suisse Group AG (((SWX | CSGN)), ((NYSE | CS))) là một Ngân hàng chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, trụ sở tại Zürich, Thụy Sĩ.
Website: https://www.credit-suisse.com

Ngân hàng Wells Fargo

Wells Fargo & Company có tiền thân là Ngân hàng Wachovia, một trong những ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ. Hiện nay, Wells Fargo có hơn 10.000 điểm kinh doanh, 12.000 điểm ATMs và kênh kinh doanh qua Internet khắp Bắc Mỹ cũng như quốc tế. Website: https://www.wellsfargo.com