Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp

Thu hộ học phí – Quản lý dễ dàng

Đối tượng áp dụng Các tổ chức giáo dục gồm trường học, trung tâm, viện đào tạo, …thực hiện thu và quản lý học phí theo danh sách học sinh/ sinh viên. Thời gian áp dụng Từ ngày 16/3/2020 – 16/3/2021 Ưu đãi dành cho Tổ chức/ nhà trường Ưu đãi phí dịch vụ Miễn…

Xem thêm >