Trang chủ Công bố thông tin 24-8-2022: LienVietPostBank nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập Chi nhánh và Phòng Giao dịch

24-8-2022: LienVietPostBank nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập Chi nhánh và Phòng Giao dịch

24/08/2022

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập Chi nhánh và Phòng Giao dịch của Ngân hàng, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *