Trang chủ Công bố thông tin 16-10-2020: Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

16-10-2020: Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

16/10/2020

Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:
1. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 19 10 2020;
2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. Báo cáo Tài chính bán niên 2020 đã được soát xét;
5. Điều lệ LienVietPostBank năm 2020.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi