Trang chủ Công bố thông tin 11-9-2020: Quyết định thành lập các Phòng Giao dịch tại Tây Ninh

11-9-2020: Quyết định thành lập các Phòng Giao dịch tại Tây Ninh

11/09/2020
  1. Quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Gò Dầu
  2. Quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Hòa Thành
  3. Quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Tân Châu

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi