Trang chủ Công bố thông tin 06-02-2023: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhận được công văn của NHNN việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn

06-02-2023: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhận được công văn của NHNN việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn

06/02/2023

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, vui lòng xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan