Trang chủ Công bố thông tin 05-5-2022: Báo cáo giao dịch và chuyển nhượng cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ công ty đại chúng

05-5-2022: Báo cáo giao dịch và chuyển nhượng cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ công ty đại chúng

05/05/2022

Báo cáo giao dịch và chuyển nhượng cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ, xin xem chi tiết tại đây:

  1. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Bà Lê Thị Thanh Nga.
  2. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Dương Công Toàn.
  3. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Huỳnh Ngọc Huy.
  4. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Nguyễn Quý Chiến.
  5. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Trần Thanh Tùng.
  6. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Vũ Quốc Khánh.
  7. Báo cáo chuyển nhượng cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Vũ Quốc Khánh.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan