Trang chủ Công bố thông tin 04-5-2022: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

04-5-2022: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

04/05/2022

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ, xin xem chi tiết tại đây:

  1. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Bà Bùi Thị Thanh Huyền.
  2. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Dương Công Đoàn.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *

Bài viết liên quan