Trang chủ Tin tức 04-12-2020: Thông báo lãi suất trái phiếu LPB7Y202002 và LPB10Y202005

04-12-2020: Thông báo lãi suất trái phiếu LPB7Y202002 và LPB10Y202005

04/12/2020

Thông báo lãi suất trái phiếu LPB7Y202002 và LPB10Y202005 phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2020 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi