Công bố thông tin

30/07/2021

30-7-2021: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty (LienVietPostBank) 6 tháng đầu năm 2021, xin xem chi tiết tại đây.
23/07/2021

23-7-2021: Nghị quyết của HĐQT về việc Bà Chu Thị Lan Hương không còn là Thành viên HĐQT

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Bà Chu Thị Lan Hương không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị LienVietPostBank, xin xem […]
19/07/2021

19-7-2021: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ, xin xem chi tiết tại đây.