Công bố thông tin

08/04/2021
08-4-2021: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ, xin xem chi tiết tại đây.
08/04/2021

08-4-2021: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan, xin xem chi tiết tại đây.
02/04/2021

02-4-2021: Công bố thông tin Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố thông tin Tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, xin […]